Kön
Ålder

Om troponinvärde

Detta verktyg är framtaget för Abbot ARCHITECT HsTnI med referensintervall enligt nedan i ng/l.

I HEART-score:

Kvinnor:
< 16 — 0p
16 - 47 — 1p
> 47 — 2p
Män:
< 35 — 0p
35 - 104 — 1p
> 104 — 2p

I tolkning av HEART-score används utöver könsspecifik nedre cut-off enligt ovan även < 5 för att avskriva AKS hos lågriskpatient.

Smärtkaraktäristika help_outline

Om smärtkaraktäristika

1 Kriterium = Låg misstanke
2 Kriterier = Intermediär misstanke
3 Kriterier = Hög misstanke

Om EKG-förändringar

Ospecifika ST-sänkningar / Obedömbart EKG innefattar även RBBB, LBBB, kammarpacing

Signifikanta ST-sänkningar innebär nedåtsluttande / horisontell ST-sänkning >1 mm i 2 avledningar

Riskfaktorer help_outline

Om riskfaktorer

Om tidigare känd aterosklerotisk sjukdom ges 2 poäng

I övrigt
1-2 Kriterier ger ett poäng
≥3 Kriterier ger 2 poäng